Teknik ve Politeknik,
Araştırma, Geliştirme
ve Uygulama Derneği

Yönetim Kurulu

 Asil

Yedek

1


2

3

4

5


Teknik Politeknik Bilim Heyeti

 Asil

Yedek


Doç. Dr. Özcan ALTABAN

Dr. Şirin Gülcen EREN

Doç. Dr. Nilgün Görer TAMER

Aslı Süha GÜNAY

Leyla ÖNAL

Dr. Güneş YÖRÜKAN

Rıza Suat BİLGİN

Cengiz TON

Mesut TANYEL