Teknik ve Politeknik,
Araştırma, Geliştirme
ve Uygulama Derneği

Masa

Temsil

a. Araştırma, Geliştirme ve Uygulama
   (AR-GE/U) Konseyi

Doç. Dr. Nilgün GÖRER TAMER

 b. Eğitim, Değerlendirme ve Belgeleme Konseyi (Akreditasyon Konseyi)

 Dr. Şirin Gülcen EREN

c. Ticaret ve Hukuk Konseyi

Cengiz Ton

d. Mesleki Denetim ve İş Geliştirme
   Konseyi

Cengiz Ton

e. Sektör ve Mesleki Sorunları İzleme Takip, Denetim ve Müdahale Konseyi

Mesut Tanyel

 f.  Akil Bireyler, Faydalı Kurumlar ve Üstün Uygulamalar  Değerlendirme Konseyi

 Doç. Dr. Özcan ALTABAN

f.1. Ödül Komisyonu

 Dr. Güneş YÖRÜKAN

g. Dış İlişkiler Komisyonu

 Mesut TANYEL

 h. Afet Komisyonu

 

ı. Çevre Komisyonu

Doç. Dr. Nilgün GÖRER TAMER

i. Sektörel İlişkileri Geliştirme Komisyonu

Hülya YARDIMOĞLU

j. Sosyal İşler ve Aktiviteler Komisyonu

Gülin ARKUN

k. Yayın Komisyonu

Saffet TAMER

l. Üye Kabul Komisyonu

 Dr. Şirin Gülcen EREN

m. Tesisler Komitesi

 Şekibe ASLAN

 İşgücünün ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve İş Kurma  Hakkı Serbestisi Masası

Dr. Şirin Gülcen EREN

 Mesleki Eğitim Masası

Doç. Dr. Nilgün GÖRER TAMER

Sanal Teknik/Politeknik Bilgi Bankası Masası

Dr. Şirin Gülcen EREN

 Kamu-Özel Ortaklığı Masası

Cengiz Ton

Elektronik ve Mobil Ticaret Masas

Cengiz Ton

Stratejik Ürünler Masası

Cengiz Ton

 Tıbbi Mühendislik Uygulamaları Masası

Cengiz Ton

Marka Kentler Masası

Doç. Dr. Nilgün GÖRER TAMER

Uluslararası Projeler Masası

Mesut Tanyel

Kentsel Dönüşüm Masası

 Uğur ASLAN