Teknik ve Politeknik,
Araştırma, Geliştirme
ve Uygulama Derneği